Eğitmen Eğitimi

Robot, mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan makinelerdir. Yine robot yeniden programlanabilen; maddeleri , parçaları, aletleri, programlanmış hareketlerle yapılacak işe göre taşıyan veya işleyen çok fonksiyonlu makinelerdir. Robot yapımını öğrenecek kişinin de bu elektronik, yazılım ve mekanik konuların hepsine hâkim olması gerekmektedir.

 Geleceğin mucitlerinin bilim dünyasına aşina olmaları ve gelişen dünyaya ayak uydurmaları için eğitim kurumlarında Robotik dersi vermek, proje üretmek, robotik kulübü kurmak ve mesleki öz yeterliklerini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlere, üniversite öğrencilerine ve tüm ilgi duyan eğitimcilere; İFOCUS TEKNOLOJİ ekibi olarak Robotik Eğitmen Eğitimi programı sunuyoruz.

 Okul öncesinden liseye kadar tüm yaş gruplarına uygun ders verme teknikleri ile eğitimci; Robotik Eğitim ve kodlamaya dair tüm konuları eğlendirerek en iyi şekilde ders anlatabilme yetisine sahip olur. Programda Müfredatlı MAKER VE STEM tabanlı kodlama eğitimi, Arduino, Raspberry veya 3D Üretim eğitimlerini alan eğitimci;

  • Robotik biliminin tarihçesini ve ileride yapılması planlananları,
  • Robot donanımlarını, tasarlamayı, en iyi şekilde inşa etmeyi,
  • Algoritma mantığını, ileri düzey algoritma kurabilmeyi,
  • Mekanik tasarım, link sistemleri, motor, servo motor ve aktüatörler, sensörler, uzaktan haberleşme, bluetooth, geri beslemeyi,
  • İleri düzey kod yazmayı
  • Arduino’ya ait tüm konuları,
  • Robotik kol, tank, insansı robot ve benzeri bir çok robot tasarımını,
  • Dünyada ve ülkemizde STEAM eğitimindeki genel durumunu, ulusal ve uluslar arası robotik yarışmaları, bilgi kanallarını öğrenilir.

*Robotik Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.

*Eğitim esnasında tüm katılımcıların yanında Notebook bilgisayarı olması gerekmektedir.

*Eğitim süreci ü toplam 20 saat olarak düzenlenmektedir.

*Eğitim sınıfları, eğitimlerin uygulanabilir olması için 8 - 10 kişilik gruplar şeklinde oluşturulmaktadır.

iFOCUS TEKNOLOJİ A.Ş

Büyükdere Cad. Polat Holding No:87 Kat:9

Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul

Tel: 0850 305 70 00

 

 

HER ZAMAN YANI BAŞINIZDAYIZ